MediarStrona główna   |   Polityka prywatności   |   Kontakt
KALENDARIUM SZKOLEŃ TEMATY SZKOLEŃ O FIRMIE MEDIAR

Tematy szkoleń


SZKOLENIA MENEDŻERSKIE
TEMATY I TERMINY SZKOLENIA SPECJALNIE DLA CIEBIE
SKUTECZNY MENEDŻER on-line
BUDOWANIE AUTORYTETU MENEDŻERA
PRZYWÓDCA - EFEKTYWNY MENEDŻER
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
MOTYWOWANIE PRACOWNIKA I ZESPOŁU
ZARZĄDZANIE KRYZYSEM I KONFLIKTAMI
KREATYWNY MENEDŻER
MENEDŻERSKI COACHING PRACOWNIKÓW
ORGANIZACJA CZASU PRACY MENEDŻERA
SUPPORT DAYS –SZKOLENIA SUPERWIZYJNE DLA MENEDŻERÓW
SKUTECZNY MENEDŻER
SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BIURA. ASYSTENTEK i SEKRETAREK
PROFESJONALNY SEKRETARIAT - ASYSTENTKA DOSKONAŁA on-line
AUTOPREZENTACJA I BUDOWANIE WIZERUNKU W BIURZE (jednodniowe)
KOMUNIKACJA Z KLIENTEM WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM
ASERTYWNOŚĆ W SYTUACJACH ZAWODOWYCH on-line
ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI on-line
ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI
ZARZĄDZANIE CZASEM I ZADANIAMI BIURA on-line
ZARZĄDZANIE CZASEM I ZADANIAMI BIURA
SUPPORT DAYS –SZKOLENIA SUPERWIZYJNE DLA PRACOWNIKÓW BIURA
ASERTYWNOŚĆ W SYTUACJACH ZAWODOWYCH
PROFESJONALNY SEKRETARIAT - ASYSTENTKA DOSKONAŁA
SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA
GRY KLIENTÓW - STRATEGIE HANDLOWE
DOSKONAŁA WIZYTA HANDLOWA
KOMUNIKACJA Z KLIENTEM ZEWNĘTRZNYM
UDANE PREZENTACJE
SKUTECZNE NEGOCJACJE
BUDOWANIE LOJALNOŚCI KLIENTÓW
TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA
OBSŁUGA OBIEKCJI I REKLAMACJI KLIENTA
ASERTYWNA POSTAWA HANDLOWCA
PROFESJONALNY OBSŁUGA KLIENTA
SUPPORT DAYS –SZKOLENIA SUPERWIZYJNE DLA HANDLOWCÓW
ROZWÓJ i SKUTECZNOŚĆ OSOBISTA
PLANUJEMY SUKCESY - on-line
ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ
BUDOWANIE RÓWNOWAGI W ŻYCIU
ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W ŻYCIU CODZIENNYM
WYZWANIE: „WIĘCEJ ENERGII - WIĘCEJ PIENIĘDZY”
Metodologia realizacji szkoleń zamkniętych
SZKOLENIA JĘZYKOWE
ENGLISH FOR MIDWIVES - ANGIELSKI DLA POŁOŻNYCH
JOB INTERVIEW auf Deutsch - coaching językowy
JOB INTERVIEW English - coaching językowy
DEUTSCH FÜR HEBAMMEN - NIEMIECKI DLA POŁOŻNYCH

Cennik szkoleń

Zgłoszenie: DOC, PDF

BUDOWANIE RÓWNOWAGI W ŻYCIU


 „Ten, kto uderza kilofem, chce znać sens swojego uderzenia kilofem. I kilof w ręku galernika, który upokarza galernika, nie jest tym samym kilofem, który w rękach geologa jest narzędziem wielkości. Nie tam są galery, gdzie się uderza kilofem, Materialna potworność nie istnieje. Galery są tam, gdzie uderzenie nie ma sensu i nie wiąże tego, kto uderza, ze społecznością ludzi”.

Ziemia planeta ludzi Antoine de Saint Exupery

Szkolenie odpowiada między innymi na pytania: 

·          Jak zarządzać swoimi życiem?

·          Jak budować stan równowagi w życiu?

·          Jak rozpoznać kluczowe czynniki sukcesu?

·          Jak kształtować właściwe proporcje pomiędzy pracą a życiem osobistym?

·          Jak rozpoznać, co motywuje nas do zrealizowania planów?

·          Jakie są Twoje wartości przyciągane i odpychane?

·          Jak maksymalnie zaangażować się, aby dostać to, czego pragniesz? 

·          Jak radzić sobie z przeszkodami i przeciwnościami losu?

·          Jak efektywnie wykorzystywać swoje zasoby?

·          Jak zachowywać dobre samopoczucie?

·          Jak budować pozytywne nastawienie do otoczenia?

·          Jak motywować się do konstruktywnych działań? 

www.rosebags.org

Program szkolenia:

 

1.Rozpoczęcie szkolenia

·          Zawarcie kontraktu z uczestnikami 

·          Zapisanie indywidualnych celów treningu

·          Czynniki sukcesu i definicja szczęścia i sukcesu

·          Metody budowania pozytywnego nastawienie

 

2.Budowanie równowagi PRACA-ŻYCIE 

·          Wpływ pozytywnego nastawienie na odnoszenie sukcesów

·          Zasady balansu Praca- Życie

·          Zastosowanie perspektywy 8 poziomów logicznych

·          Spójność wszystkich poziomów

·          Systematyzacja własnych wartości

·          Wartości przyciągane i odpychane

·          Reguły obezwładniające i wzmacniające

·          Matryca spójności ról i wartości

·          Kroki budowania harmonii: Cele, Priorytety, Granice, Odpowiedzialność

 

3.Obszary rozwoju

·          Określanie własnych ścieżek rozwoju i kariery

·          Analiza różnych wymiarów życia, czyli „Klepki jednej beczki” 

·          Poprawiona analiza SWOT

·          Postawa reaktywna i proaktywna 

·          Koncentracja na strefie wpływu

·          Wychodzenie poza strefę komfortu

·          Metody identyfikacji i realizacji potrzeb 

 

4.Zarządzanie swoim życiem

·          Realizacja postanowień

·          Cele i plany ich rola w życiu dla różnych obszarów

·          „Smart-er” – sprytniejszy sposób na osiąganie celów.

·          Zarządzanie sobą i zadaniami w czasie

·          Plany bieżące, operacyjne i strategiczne.

·          Definiowanie: określanie potrzeb i celów

·          Planowanie: opracowanie planu działań

·          Rozwój: realizacja planu

·          Ewaluacja: ocena efektów i procesu

 

5.Źródła energii

·          Metody „ładowanie akumulatorów”

·          Cykl energetyczny

·          Rola emocji motywujących do działania

·          Pozytywny stosunek do siebie i innych

·          Poziom satysfakcji a poczucie wdzięczności

·          Zwiększenie wykorzystania swojego potencjału.

·          Budowanie oparcia w sobie

 

6.Zakończenie szkolenia

·          Zaplanowanie celów własnego rozwoju po szkoleniu

·          Podsumowanie szkolenia

 

Efekty szkolenia - szkolenie pozwala:

·          Wzmocnić poczucia własnej wartości 

·          Podwyższyć skuteczności działań

·          Zwiększyć własną efektywność osobistą i zawodową

·          Wzmocnić motywację do działania

·          Decydować o swoich osiągnięciach w życiu

·          Szybciej otrzymywać nowe i żeby przychodziło to, co lepsze

·          Wzmocnić swoje plany poprzez poukładanie własnych wartości

·          Określić, czego chcesz, a czego chcesz uniknąć

·          Zwiększyć umiejętność radzenia sobie z utrudnieniami

·          Znaleźć źródło siły i energii do zaplanowanych zadań

·          Określić swoje priorytety

·          Rozwijać się w różnych ważnych rolach życiowych 

·          Uświadomić sobie i przekroczyć bariery w dążeniu do celu 

·          Lepiej radzić sobie z wprowadzeniem zmian

·          Doskonalić sposoby osiągania sukcesu

·          Rozpoznać i przekroczyć bariery związane z osiąganiem celów

·          Wykorzystać techniki przyśpieszania osiągnięć

 

 

Termin: aktualne terminy na naszej stronie:

KALENDARIUM SZKOLEŃ

Czas trwania: weekend – sobota – niedziela: 2 dni od 10,00 – do 17,00. 

Liczebność grupy: od 5 do 16 osób.  

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena dwudniowego szkolenia za osobę wynosi:

Netto 540 PLN

Rabaty: Dla drugiego i kolejnych uczestników z tego samego zgłoszenia - 10 %

 

W cenę szkolenia wliczone: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek kawowy w czasie przerw, dyplom.  

   

 

 

 

Wystawiamy faktury VAT po wcześniejszym podaniu danych. Warunkiem uczestnictwa i rezerwacji jest dokonanie wpłaty na 7 dni przed szkoleniem, na nasze konto bankowe: BRE Bank S.A. 

Numer konta: 35 1140 2004 0000 3302 2585 4774 

Warunki rezygnacji:

  1. Rezerwacji dokonuje się po opłaceniu szkolenia. Opłacenie jest zgodą na warunki rezygnacji ze szkolenia.
  2. Gdyby szkolenie nie odbyło się z winy organizatora – firma MEDIAR zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego się.
  3. W przypadku nieobecności osoby zgłoszonej na szkoleniu, firma Mediar obciąża zamawiającego 100% kosztami ceny szkolenia. Jeżeli jednak firma Mediar zostanie poinformowana o nieobecności uczestnika na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wówczas może on w ramach wpłaconej kwoty uczestniczyć w innym szkoleniu odbywającym się w innym terminie.
  4. Organizatorzy zwracają pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja o rezygnacji z udziału przesłana zostanie do 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.
  5. Opłacenie szkolenia jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Mediar dla celów promocji jej produktów oraz na przesyłanie informacji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Zgłoszony mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych replica horloges rolex, jak też usunięcia ich z bazy.
© 2006 Mediar - Wszelkie prawa zastrzeżone
created by