MediarStrona główna   |   Polityka prywatności   |   Kontakt
KALENDARIUM SZKOLEŃ TEMATY SZKOLEŃ O FIRMIE MEDIAR

Tematy szkoleń


SZKOLENIA MENEDŻERSKIE
TEMATY I TERMINY SZKOLENIA SPECJALNIE DLA CIEBIE
SKUTECZNY MENEDŻER on-line
BUDOWANIE AUTORYTETU MENEDŻERA
PRZYWÓDCA - EFEKTYWNY MENEDŻER
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
MOTYWOWANIE PRACOWNIKA I ZESPOŁU
ZARZĄDZANIE KRYZYSEM I KONFLIKTAMI
KREATYWNY MENEDŻER
MENEDŻERSKI COACHING PRACOWNIKÓW
ORGANIZACJA CZASU PRACY MENEDŻERA
SUPPORT DAYS –SZKOLENIA SUPERWIZYJNE DLA MENEDŻERÓW
SKUTECZNY MENEDŻER
SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BIURA. ASYSTENTEK i SEKRETAREK
PROFESJONALNY SEKRETARIAT - ASYSTENTKA DOSKONAŁA on-line
AUTOPREZENTACJA I BUDOWANIE WIZERUNKU W BIURZE (jednodniowe)
KOMUNIKACJA Z KLIENTEM WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM
ASERTYWNOŚĆ W SYTUACJACH ZAWODOWYCH on-line
ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI on-line
ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI
ZARZĄDZANIE CZASEM I ZADANIAMI BIURA on-line
ZARZĄDZANIE CZASEM I ZADANIAMI BIURA
SUPPORT DAYS –SZKOLENIA SUPERWIZYJNE DLA PRACOWNIKÓW BIURA
ASERTYWNOŚĆ W SYTUACJACH ZAWODOWYCH
PROFESJONALNY SEKRETARIAT - ASYSTENTKA DOSKONAŁA
SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA
GRY KLIENTÓW - STRATEGIE HANDLOWE
DOSKONAŁA WIZYTA HANDLOWA
KOMUNIKACJA Z KLIENTEM ZEWNĘTRZNYM
UDANE PREZENTACJE
SKUTECZNE NEGOCJACJE
BUDOWANIE LOJALNOŚCI KLIENTÓW
TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA
OBSŁUGA OBIEKCJI I REKLAMACJI KLIENTA
ASERTYWNA POSTAWA HANDLOWCA
PROFESJONALNY OBSŁUGA KLIENTA
SUPPORT DAYS –SZKOLENIA SUPERWIZYJNE DLA HANDLOWCÓW
ROZWÓJ i SKUTECZNOŚĆ OSOBISTA
PLANUJEMY SUKCESY - on-line
ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ
BUDOWANIE RÓWNOWAGI W ŻYCIU
ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W ŻYCIU CODZIENNYM
WYZWANIE: „WIĘCEJ ENERGII - WIĘCEJ PIENIĘDZY”
Metodologia realizacji szkoleń zamkniętych
SZKOLENIA JĘZYKOWE
ENGLISH FOR MIDWIVES - ANGIELSKI DLA POŁOŻNYCH
JOB INTERVIEW auf Deutsch - coaching językowy
JOB INTERVIEW English - coaching językowy
DEUTSCH FÜR HEBAMMEN - NIEMIECKI DLA POŁOŻNYCH

Cennik szkoleń

Zgłoszenie: DOC, PDF

ORGANIZACJA CZASU PRACY MENEDŻERA


 

Jak efektywnie zarządzać czasem?

 • Jak  zarządzać organizacją w czasie?
 • Jak ustalać priorytety?
 • Jak efektywnie wykorzystywać zasoby?
 • Jak planować zadania własne i podwładnych?
 • Jak skutecznie organizować pracę zespołową?
 • Jak maksymalizować wyniki i minimalizować nakłady?
 • Jak radzić sobie z presją czasu i stresem wynikłym z nadmiaru spraw?
 • Jak przewidywać i rozwiązywać powstające trudności?

Adresaci szkolenia:

Trening umiejętności skierowany jest do ludzi aktywnych zawodowo, menedżerów i specjalistów, którzy chcą efektywniej zarządzać czasem i realizowanymi projektami.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności efektywnego planowania, realizacji i ewaluacji zadań w czasie. Podniesienie jakości organizacji pracy własnej i podwładnych.Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Opanowanie metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Program szkolenia:

1. Specyfika organizacji czasu:
 • Wyzwania organizacji XXI wieku
 • Organizowanie czasu jako zasobu
 • Czynniki organizacji czasu
2. Organizacja czasu i przestrzeni:
 • Zasady organizowania zadań
 • Cele, plany, procedury
 • Układanie efektywnego planu dnia
 • Efektywne wykorzystywanie kalendarza
 • Planowanie zadań krótko i długoterminowych
 • Klasyfikacja zadań pod kątem ważności i pilności
 • Wyznaczanie priorytetów
3. Reprezentacje i perspektywy czasowe:
 • Wpływ nastawienia na realizacje zadań
 • Sposoby postrzegania czasu i ich konsekwencje
 • Metody planowanie wydarzeń w czasie
 • Określanie spójności celów
 • Ewaluacja oczekiwanych wyników
4. Elementy zarządzania współpracą w zespole:
 • Sprawna komunikacja w grupie
 • Szybkie docieranie do informacji
 • Sposoby zadawania właściwych pytań
 • Delegowanie zadań i uprawnień
 • Egzekwowanie poleceń
 • Sztuka taktownego przerywania i kończenia rozmowy
 • Twórcze poszukiwanie rozwiązań
 • Podejmowanie decyzji
5. Działania w trudnych sytuacjach:
 • Mapa najczęściej spotykanych trudności
 • Radzenia sobie z kryzysowymi sytuacjami
 • Wykorzystanie technik asertywnych
 • Radzenie sobie z zakłóceniami i „złodziejami czasu”
 • Umiejętność zachowania dystansu emocjonalnego wobec presji czasowej
 • Zarządzanie emocjami i  stresem,np. nieoczekiwanymi zadaniami

Termin: aktualne terminy na naszej stronie:

KALENDARIUM SZKOLEŃ

 

Czas trwania: Szkolenie 2-dniowe w godzinach 9,30 – 16,30

 

Liczebność grupy: od 1 do 6 osób.  

Miejsce szkolenia: Warszawa 

Cena dwudniowego szkolenia za osobę wynosi:

Netto 1 440 PLN

Rabaty: Dla drugiego i kolejnych uczestników z tego samego zgłoszenia - 10 %

W cenę szkolenia wliczone: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek kawowy w czasie przerw, obiad w porze lunchu, dyplom.

 

  

GWARANCJA REALIZACJI SZKOLENIA:

- szkolenia w Warszawie realizujemy Mais si certains ne peuvent pas se permettre les prix élevés, ils peuvent choisir notre boutique en ligne. od 1 zapisanej osoby,w przypadku niskiej frekwencji realizowane są w formie intensywnego coachingu kompetencyjnego nawet dla 1 osoby.Warunkiem realizacji gwarancji jest pełnopłatne zgłoszenie. Gwarancja nie obejmuje  zdarzeń losowych.

Replika Klokker Norge

   

 

Informację i zgłoszenia:

Telefon: + 48 22 632 04 79,

szkolenia@mediar.pl

Karta zgłoszeniowa do pobrania na naszej stronie.

 

© 2006 Mediar - Wszelkie prawa zastrzeżone
created by