MediarStrona główna   |   Polityka prywatności   |   Kontakt
KALENDARIUM SZKOLEŃ TEMATY SZKOLEŃ O FIRMIE MEDIAR

Tematy szkoleń


SZKOLENIA MENEDŻERSKIE
TEMATY I TERMINY SZKOLENIA SPECJALNIE DLA CIEBIE
SKUTECZNY MENEDŻER on-line
BUDOWANIE AUTORYTETU MENEDŻERA
PRZYWÓDCA - EFEKTYWNY MENEDŻER
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
MOTYWOWANIE PRACOWNIKA I ZESPOŁU
ZARZĄDZANIE KRYZYSEM I KONFLIKTAMI
KREATYWNY MENEDŻER
MENEDŻERSKI COACHING PRACOWNIKÓW
ORGANIZACJA CZASU PRACY MENEDŻERA
SUPPORT DAYS –SZKOLENIA SUPERWIZYJNE DLA MENEDŻERÓW
SKUTECZNY MENEDŻER
SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BIURA. ASYSTENTEK i SEKRETAREK
PROFESJONALNY SEKRETARIAT - ASYSTENTKA DOSKONAŁA on-line
AUTOPREZENTACJA I BUDOWANIE WIZERUNKU W BIURZE (jednodniowe)
KOMUNIKACJA Z KLIENTEM WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM
ASERTYWNOŚĆ W SYTUACJACH ZAWODOWYCH on-line
ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI on-line
ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI
ZARZĄDZANIE CZASEM I ZADANIAMI BIURA on-line
ZARZĄDZANIE CZASEM I ZADANIAMI BIURA
SUPPORT DAYS –SZKOLENIA SUPERWIZYJNE DLA PRACOWNIKÓW BIURA
ASERTYWNOŚĆ W SYTUACJACH ZAWODOWYCH
PROFESJONALNY SEKRETARIAT - ASYSTENTKA DOSKONAŁA
SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA
GRY KLIENTÓW - STRATEGIE HANDLOWE
DOSKONAŁA WIZYTA HANDLOWA
KOMUNIKACJA Z KLIENTEM ZEWNĘTRZNYM
UDANE PREZENTACJE
SKUTECZNE NEGOCJACJE
BUDOWANIE LOJALNOŚCI KLIENTÓW
TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA
OBSŁUGA OBIEKCJI I REKLAMACJI KLIENTA
ASERTYWNA POSTAWA HANDLOWCA
PROFESJONALNY OBSŁUGA KLIENTA
SUPPORT DAYS –SZKOLENIA SUPERWIZYJNE DLA HANDLOWCÓW
ROZWÓJ i SKUTECZNOŚĆ OSOBISTA
PLANUJEMY SUKCESY - on-line
ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ
BUDOWANIE RÓWNOWAGI W ŻYCIU
ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W ŻYCIU CODZIENNYM
WYZWANIE: „WIĘCEJ ENERGII - WIĘCEJ PIENIĘDZY”
Metodologia realizacji szkoleń zamkniętych
1
SZKOLENIA JĘZYKOWE
ENGLISH FOR MIDWIVES - ANGIELSKI DLA POŁOŻNYCH
JOB INTERVIEW auf Deutsch - coaching językowy
JOB INTERVIEW English - coaching językowy
DEUTSCH FÜR HEBAMMEN - NIEMIECKI DLA POŁOŻNYCH

Cennik szkoleń

Zgłoszenie: DOC, PDF

ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W ŻYCIU CODZIENNYM


 

 • Jak zarządzać swoimi emocjami i zachować spokój?
 • Jak efektywnie wykorzystywać pozytywne aspekty stresu?
 • Jak zachowywać dobre samopoczucie?
 • Jak budować pozytywne nastawienie do otoczenia?
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami?
 • Jak konstruktywnie wykorzystać emocje?
 • Jak sprawić, aby nikt nie miał możliwości „zepsuć nam dnia”?
 • Jak zachować dystans emocjonalny?
 • Jak zarządzać emocjami w sytuacjach kryzysowych?
 • Jak rozpoznawać źródła stresu?
 • Jak niwelować negatywne skutki?
 • Jak motywować się do konstruktywnych działań?
 • Jak nie dać się zdenerwować i wyprowadzić z równowagi?
 • Jak przewidywać i rozwiązywać powstające trudności?
cheap replica watches
 
Celem szkolenia jest:
 
- zrozumienie mechanizmów powstawania stresu
- zapoananie się z technikami zmniejszania napięcia 
- nauczenie się zarządzania sobą w trudnych sytuacjach
- zdobycie umiejętności kontrolowania stresu
- uświadomienie sobie własnej roli w efektywnym kontrolowaniu emocji
- rozwijanie poczucia własnej wartości 

 

Zakres merytoryczny szkolenia: 

1.      Specyfika stresu: 

 • Wpływ nastawienia osobistego na efektywność osobistą
 • Rozumienie natury powstawania stresu
 • Definicja i poziomy stresu
 • Fazy stresu
 • Wpływ stresu na efektywność naszego działania

2.      Emocje: 

 • Mechanizmy powstawania emocji
 • Dwa oblicza emocji
 • Funkcje, jakie pełnią emocje dla naszego funkcjonowania
 • Rola stresu i emocji

3.      Trudne sytuacje: 

 • Mapa trudnych sytuacji
 • Matryca sytuacji stresowych
 • Działania w trudnych sytuacjach zawodowych
 • Strategie  zarządzania stresem

4.      Techniki radzenia sobie ze stresem i kontrolowania emocji: 

 • Sprawdzone metody kontrolowania stresu
 • Kształtowanie odporności na stres
 • Trening alternatywnych zachowań
 • Techniki kontroli emocjonalnej zwiększające odporność na stres
 • Spirala emocji – „siła spokoju”
 • Metody relaksacji i wizualizacji
 • Praktyczne wskazówki postępowania w sytuacji stresowej
 • Skutki działania “efektu Pigmaliona”
 • Radzenie sobie z kryzysowymi sytuacjami
 • Współpraca z „trudnymi osobami”
 • Sposoby radzenia sobie z krytyką i atakami osobistymi

5.      Budowanie oparcia w sobie: 

 • Sposoby budowanie oparcia w sobie
 • Kształtowanie zgodności na wszystkich poziomach logicznych
 • Pozytywny stosunek do siebie i innych
 • Wychodzenie ze stereotypów i zmiana punktu widzenia
 • Rozwój poczucia własnej wartości jako podstawa lepszego życia
 • Analiza własnego systemu wartości i diagnoza konfliktów wewnętrznych
 • Modyfikacja postaw i nastawienia celem uzyskanie wyższej jakości życia
 • Zwiększenie wykorzystania swojego potencjału
 • Wykorzystanie postawy i technik asertywnych
 
Efekty szkolenia: 
Uzyskanie dobrego samopoczucia. Poznanie technik zamiany negatywnego stresu w pozytywną energię do działania. Osiągniecie większej kontroli nad emocjami. Poznanie metod zwiększających wykorzystanie własnych możliwości. Pozytywny wpływ na zdrowie (np. Poprawa snu, likwidacja przeciążenia psychofizycznego i znużenia, wzrost odporności). Umiejętność osiągania i doświadczania własnego sukcesu. Nauczenie się panowania nad napięciami fizycznymi i psychicznymi. Dodatkowym efektem szkolenia jest rozumienie zachowań innych ludzi w sytuacjach stresowych. Nabranie dystansu emocjonalnego, równowagi wewnętrznej i spokoju. Poznanie i usystematyzowanie wiedzy na temat motywacji. Podniesienia jakości współpracy z innymi ludźmi oraz poziomu obsługi wymagających klientów. Wzrostu wydajności pracy przez podwyższenie motywacji uczestników do pracy. Integracja zespołu oraz wymiana ważnych doświadczeń zawodowych.

 

 Termin: aktualne terminy na naszej stronie:

KALENDARIUM SZKOLEŃ

Czas trwania: weekend – sobota – niedziela: 2 dni od 10,00 – do 17,00. 

Liczebność grupy: od 5 do 16 osób.  

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena dwudniowego szkolenia za osobę wynosi:

Netto
540 PLN

Rabaty: Dla drugiego i kolejnych uczestników z tego samego zgłoszenia - 10 %

 

W cenę szkolenia wliczone: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek kawowy w czasie przerw, dyplom.  

   

  

Wystawiamy faktury VAT po wcześniejszym podaniu danych. Warunkiem uczestnictwa i rezerwacji jest dokonanie wpłaty na 7 dni przed szkoleniem, na nasze konto bankowe: BRE Bank S.A. 

Numer konta: 35 1140 2004 0000 3302 2585 4774 

Warunki rezygnacji:

 1. Rezerwacji dokonuje się po opłaceniu szkolenia. Opłacenie jest zgodą na warunki rezygnacji ze szkolenia.
 2. Gdyby szkolenie nie odbyło się z winy organizatora – firma MEDIAR zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego się.
 3. W przypadku nieobecności osoby zgłoszonej na szkoleniu, firma Mediar obciąża zamawiającego 100% kosztami ceny szkolenia. Jeżeli jednak firma Mediar zostanie poinformowana o nieobecności uczestnika na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wówczas może on w ramach wpłaconej kwoty uczestniczyć w innym szkoleniu odbywającym się w innym terminie.
 4. Organizatorzy zwracają pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja o rezygnacji z udziału przesłana zostanie do 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Opłacenie szkolenia jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Mediar dla celów promocji jej produktów oraz na przesyłanie informacji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Zgłoszony mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też usunięcia ich z bazy.
 6. Ρεπλικα Ρολογια


 

 

orologi replica italia
© 2006 Mediar - Wszelkie prawa zastrzeżone
created by